FAQ: یو پی اس ها چند دسته هستند ؟

به این مطلب امتیاز بدهید


دسته بندی یو پی اس ها غالباً در سه قسمت انجام می شود.

1-Off line

2-On line

3-Line interactive