سیستم های مخابراتی

سیستم های مخابراتی، به تعدادی از تجهیزات و سیستمهای الکترونیکی گفته می شود که با هدف انتقال فرکانس حاوی اطلاعات مثل صدا، عکس و یا داده مورد استفاده قرار می گیرد. این سیستم ها معمولا از 3 قسمت اصلی تشکیل می شوند:

توسعه سیستم های مخابراتی امروزه بسیار گسترده شده به صورتی که زندگی بشر با نبود این سیستم ها طبیعتاً با مشکلات زیادی روبرو خواهد بود.یو پی اس های شرکت فیام صنعت، به علت ساختاری که در محافظت از سیستم های برقی و الکترونیکی دارند، در رویارویی با خطرات و مشکلات احتمالی اختلالات برق و همچنین تامین برق پاک (برق اضطراری بدون وقفه) برای تجهیزات برقی و الکترونیکی بصورت کاملا کارآمد عمل می کنند، به همین علت قسمت لاینفک سیستم های مخابراتی محسوب می شوند.

به همین علت در این بخش سعی شده تا پشنهادات و راهکارهای مرتبط با استفاده از محصولات شرکت فیام صنعت برای تامین برق مناسب و بدون مشکل برای سیستم های ذکر شده گردآوری گردد.

یو پی اس برای سیستم های مخابراتی

 • DC ups2 54x54 سیستم های مخابراتی | یو پی اس | باتری
 • zte 54x54 سیستم های مخابراتی | یو پی اس | باتری
 • avio 54x54 سیستم های مخابراتی | یو پی اس | باتری
 • cript 54x54 سیستم های مخابراتی | یو پی اس | باتری
 • 800pt 54x54 سیستم های مخابراتی | یو پی اس | باتری
 • ex830 54x54 سیستم های مخابراتی | یو پی اس | باتری
 • ex1030kpt1 54x54 سیستم های مخابراتی | یو پی اس | باتری
 • livid1 54x54 سیستم های مخابراتی | یو پی اس | باتری


باتری مناسب برای سیستم های مخابراتی

 • big prodotto FG20721 1 psd 1 54x54 سیستم های مخابراتی | یو پی اس | باتری
 • big prodotto 12FGH65 12V 18Ah 1 54x54 سیستم های مخابراتی | یو پی اس | باتری
 • FGC 1 54x54 سیستم های مخابراتی | یو پی اس | باتری


مطالب پیشنهادی: